Bonuspunten van GfK

Door deel te nemen aan het GfK ConsumerScanpanel kan u bonuspunten sparen. Deze bonuspunten kan u gebruiken om de geschenken in deze Webshop aan te kopen. 

Zolang u deel uitmaakt van het GfK ConsumerScanpanel blijven de punten geldig. Deze komen niet te vervallen tijdens uw deelname aan de studie.

Van zodra u of GfK uw deelname stopt aan het panel, blijven de beschikbare bonuspunten nog 6 maanden geldig. Indien u na 6 maanden uw resterende bonuspunten nog niet heeft ingewisseld dan komen deze te vervallen. 

Bonuspunten kunnen niet omgezet worden naar of omgewisseld worden voor geld.

Sparen met GfK

Om het puntensysteem beter te begrijpen, vatten we alles nog eens samen in onderstaand overzicht : 

  TOELICHTING PUNTEN
WEKELIJKS
Basispunten Een vast aantal punten (in functie van de grootte van uw gezin) dat u door elke week correct deel te nemen verdient  40 - 50 - 60 - 70 (*)
Kwaliteitspunten Indien u voldoende kwalitatief heeft gescand over de laatste 13 weken, worden u kwaliteitspunten toegekend. 100
AR Bonus U dient ons tijdig op de hoogte te brengen van uw vakantie, ziekte, afwezigheid of andere zaken die kunnen leiden tot het niet-scannen. Op die manier zullen wij u niet onnodig storen en ontvangt u extra punten.  30
Extra productinformatie Soms kan het voorvallen dat wij u om extra informatie vragen via mail of telefoon over een bepaald product dat u heeft ingescand. In ruile hiervan ontvangt u extra punten per product.  50/product
MAANDELIJKS
Maandsteekproef Elke maand wordt er een steekproef bereeknd. Om deel te kunnen uitmaken van deze steekproef, moet een panellid steeds correct scannen.  50
EXTRA GETROUWHEIDSPUNTEN
4 maanden Na 4 maanden deelname 300
6 maanden Na 6 maanden deelname 500
9 maanden Na 9 maanden deelname 750
12 maanden Na 12 maanden deelname 1000
18 maanden Na 18 maanden deelname 1250
24 maanden Na 24 maanden deelname 1500
Meer dan 24 maanden Elk extra jaar na de 24 eerste maanden van deelname 1500
EXTRA VRAGENLIJSTEN
Extra Vragenlijsten In functie van de gevraagde tijd 20 tot 150
Familiestatistieken In functie van de gevraagde tijd 200 tot 250
Mediavragenlijst In functie van de gevraagde tijd 150 tot 200
Data Enrichment In functie van de gevraagde tijd 150 tot 200
MEMBER GET MEMBER
U brengt een nieuw panellid aan  U brengt zelf een panellid aan uit uw omgeving. U bezorgt ons naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, grootte van het gezin en eventueel de geboortedatum van het jongste kind. Indien de aangebrachte kandidaat binnen de gezochte profielen valt en 12 weken correct deelneemt na installatie ontvangt u extra punten.  10000
     

(*)

40 punten = huishouden van 1-2 personen

50 punten = huishouden van 3 personen

60 punten = huishouden van 4 personen

70 punten = huishouden van 5 of meer personen